Voorwaarden voor het gebruik van Instagram-foto's


Dank u voor het delen van uw foto's met ons!

U bent waarschijnlijk hier omdat we u om extra rechten hebben gevraagd om uw foto('s) te delen op onze verschillende communicatiekanalen. Deze foto's zullen zichtbaar zijn op de WESCO-website (inclusief de mobiele versie), hetzij op de verschillende Homes, de productfiches en een speciale pagina. Wij delen graag de inhoud van onze gemeenschap om andere klanten een blik te gunnen op het echte gebruik van de producten die wij verkopen.

Door te reageren op #YesWesco ga je akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden:

 

 

1 - Criteria voor de selectie van foto's

Alleen foto's met een identificatie van het Wesco-account, via de @, of de volgende hastags: #Wesco komen in aanmerking voor eventuele publicatie op onze kanalen. Vergeet niet dat je profiel openbaar moet zijn zodat wij je foto('s) kunnen zien.

Wesco selecteert foto's die de producten van het merk benadrukken en overeenkomen met het imago en de geest van het merk.

Op de foto's moet minstens één Wesco-product duidelijk zichtbaar zijn. De selectie van de foto's wordt gebaseerd op de grootte, de kwaliteit en de esthetiek van de foto.

Bovendien mogen foto's die kunnen worden geselecteerd niet :

  • Inbreuk maken op de beeldrechten en/of het auteursrecht van een derde;
  • Gewelddadig, pornografisch, beledigend of meer in het algemeen in strijd met de openbare orde zijn;
  • Naakte mensen laten zien;
  • Een daad van namaak of oneerlijke concurrentie vormen.

Vanwege het grote aantal foto's op sociale netwerken kunnen we niet alle foto's selecteren om in onze galerij te plaatsen. Wesco verplicht zich niet verplicht de foto's te gebruiken, ook al voldoen ze aan alle voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden. We zullen per bericht contact opnemen met de profielen van de foto's die we selecteren. Als uw foto is geselecteerd via een sociaal netwerk, ontvangt u een reactie van de officiële Wesco-pagina @Wescofamily (facebook) of @Wesco_family (instagram). Reageer met de hashtag "#yeswesco", om je toestemming te geven en akkoord te gaan met onze gebruiksvoorwaarden.

 

2 - Overdracht van fotorechten - duur

De deelnemers verklaren dat zij houder zijn van de auteursrechten op de gepubliceerde foto evenals van de machtigingen betreffende de beeldrechten van de personen die op de foto's voorkomen. De publicatie van foto's waarop minderjarigen te zien zijn, impliceert dat u vooraf de toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers hebt verkregen.

Door hiermee akkoord te gaan, gaat u akkoord met de weergave van uw foto('s) op alle volgende media: www.nl.wesco.be (en mobiele applicatie) en in alle media gewijd aan de promotie van het merk (marketingcampagnes, catalogi, sociale netwerken en andere communicatie met klanten).

Wij kunnen onze rechten onder deze licentie overal ter wereld uitoefenen voor een periode van

drie (3) jaar na de datum van publicatie.

 

3 - Verzoek om verwijdering van een foto - Claim van de auteur of een derde partij

Wesco behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken, zonder enig recht op schadevergoeding van u, de fotogalerij te verwijderen, uw foto's uit de fotogalerij te verwijderen (vooral als het product op uw foto niet langer te koop is op de Site), uw foto's niet te publiceren, zelfs als u reageert met een #yeswesco hashtag.

U kunt te allen tijde verzoeken om verwijdering van een in de galerijen gepubliceerde foto:

  • Per e-mail naar: webmaster@wesco.fr
  • Per post naar : WESCO - Route de Cholet - CS 80184 - 79141 Cerizay cedex - FRANKRIJK met vermelding van naam, voornaam, adres en klantnummer.
  • Door een privébericht te sturen op het Wesco Facebook of Instagram account.

Evenzo kan de auteur van de foto of een derde, houder van de rechten, te allen tijde verzoeken om intrekking in geval van bewezen inbreuk:

  • Per e-mail naar: webmaster@wesco.fr
  • Per post naar : WESCO - Route de Cholet - CS 80184 - 79141 Cerizay cedex - FRANKRIJK met vermelding van naam, voornaam, adres en klantnummer.
  • Door een privébericht te sturen op het Wesco Facebook of Instagram account.

 

4 - Persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens die worden verzameld wanneer u een foto uploadt, worden gebruikt door Wesco, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens, om uw foto('s) op te nemen in alle hierboven beschreven media, om uw deelname aan de verschillende operaties # te beheren en om de promotie van het Wesco-imago te verzekeren.

De foto's en bijbehorende persoonsgegevens worden drie (3) jaar bewaard.

Deze gegevens worden gebruikt door de marketing-, web- en IT-afdelingen.

U gaat akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens door Wesco of een onderaannemer.

In overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens beschikt u over een recht van toegang, rectificatie en verzet met betrekking tot informatie die u betreft dat kan worden uitgeoefend:

per e-mail naar: webmaster@wesco.fr

per post naar : WESCO - Route de Cholet - CS 80184 - 79141 Cerizay cedex - FRANKRIJK,

met vermelding van naam, voornaam, adres en klantnummer.

 

4 - Neem contact op met de klantenservice

Onze klantenservice is bereikbaar via e-mail, telefoon, Instagram en Facebook van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

 

5 - Wijziging van de algemene gebruiksvoorwaarden

Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen en aan te passen.

Er wordt u een link gestuurd om u op de hoogte te stellen van deze wijzigingen en u dient ze te aanvaarden. Als u de wijzigingen niet binnen (15) dagen na verzending van de kennisgeving aanvaardt, verwijderen wij de foto's automatisch.

 

6 - Deelbaarheid

Indien een van de bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden nietig wordt verklaard of als ongeschreven wordt beschouwd, blijven alle overige bepalingen van toepassing.

 

7 - Toepasselijk recht

De contractuele relaties worden beheerst door deze algemene gebruiksvoorwaarden en het Franse recht. De taal van dit contract is het Frans.

 

8 - Geschillenbeslechting

In geval van een geschil zal naar een minnelijke schikking worden gestreefd alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd.

 

Search engine powered by ElasticSuite