Wettelijke vermeldingen

1. Editor

WESCO J.B. VINKSTRAAT 12 - 3070 Kortenberg - België - is gratis. Kosten voor internettoegang en gebruik van het telecomnetwerk zijn voor rekening van de gebruiker van de website, volgens de tarieven van providers en telecombedrijven.
Het op bedrieglijke wijze toegang krijgen tot een computersysteem, het belemmeren of vervormen van de werking van dit systeem, het bedrieglijk invoeren of wijzigen van gegevens in een computersysteem, wordt bij wet bestraft.

2. Hosting

Ecritel
84 rue Villeneuve, 92110 Clichy, Frankrijk
Capital social : 2 325 000€
https://www.ecritel.com/
Tel : +33 1 40 61 20 00

3. Krediet

Creatie en realisatie van website:
SMILE - Open Source Solutions

www.smile.fr

4. Naar website

De gebruiker van de website www.nl-wesco-eshop.be erkent over de kennis en middelen te beschikken die nodig zijn voor toegang en gebruik van deze website.

Conform de Franse wet 'informatique, fichiers et libertés' van 6 januari 1978 met betrekking tot privacy en gegevensbescherming, is deze website bekend gemaakt bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (Nationale Commissie voor privacy en gegevensbescherming, CNIL - www.cnil.fr ). Website ingeschreven onder nummer 1307210.

De gebruikers van deze website worden geacht de bepalingen van deze wet met betrekking tot privacy en gegevensbescherming in acht te nemen, en schending wordt bij wet bestraft.

Zij mogen met name geen persoonlijk gegevens waartoe zij toegang hebben, inzamelen of voor iets anders gebruiken en over het algemeen geen handelingen verrichten die afbreuk kunnen doen aan de privacy of de reputatie van de personen.

5. Inhoud van de website

WESCO stelt beschikbare en gecontroleerde informatie ter beschikking van gebruikers van de website  www.nl-wesco-eshop.be maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of onbeschikbaarheid van bepaalde informatie.

Gebruikers van de website wordt gevraagd ons kennis te geven van eventuele nalatigheid, fouten of verbeteringen, via een e-mail naar de webmaster van de website wesco@cammaert.be

6. Eigendommen en linken

Zowel de algemene structuur als de software, teksten, animatiebeelden of afbeeldingen, geluid, know-how, tekeningen, grafische vormgeving en alle andere elementen die deel uitmaken van de website www.nl-wesco-eshop.be
zijn uitsluitend eigendom van Wesco. Gehele of gedeeltelijke weergave van deze site, ongeacht de hiervoor gebruikte techniek, zonder uitdrukkelijke toestemming van Wesco, is verboden en wordt als vervalsing bestraft door artikel L335-2 en hiernavolgende artikelen van het Wetboek van intellectuele eigendom.

Wesco is niet aansprakelijk voor de hyperlinken die op deze website worden vermeld voor toegang tot andere sites.

Wesco geeft toestemming voor het plaatsen van een hyperlink onder voorbehoud dat:

  • geen gebruik wordt gebruikt van de deep linking techniek, dat wil zeggen dat de pagina's van de website www.nl-wesco-eshop.be
    niet midden in pagina's van een andere site terecht komen maar toegankelijk zijn door opening van een venster.
  • de bron wordt vermeld die dankzij een hyperlink rechtstreeks naar de beoogde inhoud stuurt. 
  • de informatie alleen wordt gebruikt voor persoonlijk, professionele of verenigingsdoeleinden. Gebruik voor commerciële en reclamedoeleinden is verboden.


Let op! Deze toestemming is niet van toepassing op websites met gegevens van polemische, pornografische, pedofiele aard of die de gevoeligheid van mensen kunnen kwetsen of aanzetten tot vreemdelingenhaat.

Voor ander gebruik, wordt u verzocht uw verzoek te sturen naar: wesco@cammaert.be

De merken van WESCO die op de website worden vermeld zijn gedeponeerde handelsmerken. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze merken zonder uitdrukkelijke toestemming van Wesco is dus verboden. U kunt contact met ons opnemen voor dit soort verzoeken door te schrijven naar wesco@cammaert.be

7. Technische informatie

Wij herinneren u eraan dat correspondentie via internet niet vertrouwelijk is en dat iedere internetgebruiker de benodigde maatregelen dient te nemen om zijn eigen gegevens en/of software tegen eventuele virussen te beschermen.

8. Persoonlijk gegevens

Conform de Franse wet 'informatique, fichiers et libertés' van 6 januari 1978 met betrekking tot privacy en gegevensbescherming, is de automatische verwerking van persoonsgegevens vanaf het internetportaal bekend gemaakt bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (Nationale Commissie voor privacy en gegevensbescherming, CNIL– www.cnil.fr ).
Website ingeschreven onder nummer 1307210.

Geen enkel persoonlijk gegeven wordt zonder uw medeweten ingezameld of aan derden doorgegeven.

De IP-adressen worden uitsluitend gebruikt voor technische doeleinden en het bijhouden van de bezoekersstatistiek.

Berichten en documenten die via e-mail worden ontvangen en verzonden, worden één jaar bewaard en vervolgens opgeslagen.

Persoonlijke gegevens worden zolang als nodig is bewaard voor het maken van promotie- en informatiecampagnes van Wesco (voor het verzenden van mailings, nieuwsbrieven en dergelijke).

Conform de Franse wet 'Informatique et Libertés' (privacy en gegevensbescherming) van 06/01/1978, beschikt u over een recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens.

U kunt zich hiervoor per e-mail wenden tot:  wesco@cammaert.be
WESCO – Site internet – Mechelsesteenweg,401 - 1930 Nossegem - België, met vermelding van naam, voornaam, adres en klantennummer. U ontvangt onze aanbiedingen per email of per post.
In overeenstemming met de geldende voorschriften, moet uw aanvraag worden ondertekend en vergezeld van een fotokopie van een identiteitsdocument voorzien van uw handtekening en het adres dient opgegeven te worden waarop u het antwoord wenst te ontvangen. Een antwoord zal dan verzonden worden binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek.

In geval van rectificatie sturen wij u op verzoek een kopie van uw gegevens na rectificatie.

U kunt uw persoonsgegevens ook wijzigen in de rubriek "persoonlijk ruimte" en u hiervoor afmelden via een link in de nieuwsbrief.

9. Cookies

Om u beter van dienst te kunnen zijn, tellen wij het aantal bekeken pagina's, het aantal bezoeken en de activiteit van de bezoekers op de website en het aantal keren dat zij hier terugkomen. Hiervoor gebruiken wij "cookies".

"Cookies" zijn kleine bestanden die de administrateur van een server op uw computer installeert en die de gegevens met betrekking tot de internetgebruiker opslaat wanneer deze de website bezoekt. Wij gebruiken het "cookies" systeem alleen om de gegevens op te slaan die het surfen voor u gemakkelijker maken, bijvoorbeeld om te voorkomen dat u steeds opnieuw dezelfde gegevens in moet vullen wanneer u terugkomt op een pagina. Uw persoonlijke gegevens worden in geen geval opgeslagen.

De gebruiker krijgt bericht dat deze cookie alleen kan worden gelezen door de server die het heeft gemaakt en dat het geen persoonlijke gegevens bevat.
Over het algemeen kan de internetgebruiker zijn browser zo instellen dat hij wordt gewaarschuwd voordat de cookies worden geïnstalleerd. Hij kan deze installatie dan weigeren. Hij accepteert in dit geval dat bepaalde functies van deze site niet kunnen worden gebruikt.

10. Toegangscode

Voor sommige gedeelten van deze site zijn toegangscodes nodig die door Wesco worden afgeleverd, bestaand uit een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Deze toegangscode is persoonlijk en onoverdraagbaar.

Het wordt een maal per e-mail verzonden en kan opnieuw op verzoek worden verzonden, geschorst, verwijderd of gewijzigd, per e-mail naar:  wesco@cammaert.be of door te schrijven naar: www.nl-wesco-eshop.be.

U kunt uw persoonsgegevens ook wijzigen in de rubriek "persoonlijk ruimte".

De internetgebruiker naar wie deze toegangscode is verzonden is geheel verantwoordelijk voor het gebruik ervan en ontheft Wesco van aansprakelijkheid gelieerd aan gebruik door hemzelf of een derde.

11. Betaling

Op deze website kan online worden betaald met een creditcard.

Hiervoor wordt de beveiligde betalingsprocedure van Ogone gebruikt.

Voor informatie over deze procedure kunt u ons een e-mail sturen naar: wesco@cammaert.be
of door te schrijven naar: WESCO J.B. VINKSTRAAT 12 - 3070 Kortenberg - België

12. Toepasselijk recht

Het gebruik van deze website wordt geregeld door het Belgische, met uitzondering van iedere andere wetgeving.

Search engine powered by ElasticSuite